Panduan dibawah dapat dilakukan untuk:

Zalora Indonesia

Zalora Malaysia 

Zalora Singapore

Zalora Hong Kong

Zalora Taiwan 

Zalora Philippines

Zalora Vietnam (ROBINS)

Untuk mendapatkan API Key-

  1. Login ke seller center Zalora dan klik Settings

2. Klik Manage Users

3. Informasi API akan muncul

Did this answer your question?